Del 2: Laborativt arbete – Introduktion till labbet

Inledning

I denna del får du lära dig namnen på den vanligaste lab. utrustning du kommer i kontakt med på ett labb. Du får lära dig vilka riskerna som finns med att jobba i ett labb och vilka säkerhetsregler som gäller i skolans labb.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 1, del 2


Lab. utrustning

Laborativt arbete: Grundläggande laborationsutrustning

Vad används utrustningen till?


Säkerhet vid laborationer

Laborativt arbete: Säkerhet vid laborationer

Laborativt arbete: Säkerhetsregler vid laborationer

Laboratoriesäkerhet (utförligare)

Vad betyder farosymbolerna?


Separationsmetoder

Separationsmetoder (naturvetenskap.org)

Filtrering, sedimentation, avdunstning (youtube)

Destillation (youtube)


Självrättande tester

Test: Grundläggande laborationsutrustning

Test: Säkerhet vid laborationer

Test: Säkerhet vid laborationer – Farosymboler

Test: Separationsmetoder