Del 2: Beräkningar – substansmängd, molmassa, massa, koncentration och volym

Inledning 

I denna del ska du få lära dig att beräkna substansmängd, molmassa, massa, koncentration och volym. Du kommer även bli introducerad till dessa begrepp.

De första filmerna innehåller mer grundläggande beräkningar. I den sista filmen blir det dock dags för lite svårare kemiska beräkningar. Men bli inte avskräckt. Du kommer fixa den här typen av uppgifter utan problem om du ser till att läsa igenom uppgifterna noggrant och jobba systematiskt. Skillnaden jämfört med de mer grundläggande kemiska beräkningarna är att vi nu måste använda och kombinera 2 formler för att komma fram till det korrekta svaret.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del
Skärmavbild 2018-01-07 kl. 20.23.43

Beräkningar med substansmängd, molmassa och massa 

PDF: Beräkningar med substansmängd, molmassa och massa


Beräkna koncentrationen 

PDF: Beräkna koncentrationen


Beräkna koncentration, substansmängd och massa genom att kombinera 2 formler

(Del 1 är en kort introduktion som du inte behöver se)

PDF: Avancerade kemiska beräkningar del 2 – Beräkna koncentration, substansmängd och massa genom att kombinera 2 formler


Uppgifter att lösa

Uppgifter block 2, del 3

Facit till uppgifterna


Självrättande tester

Test: Beräkna substansmängd, massa och koncentration (nivå 1)

Test: Beräkna substansmängd, massa och koncentration (nivå 2)