Del 2: Beräkna substansmängd, massa, koncentration och volym

Inledning 

I denna del ska du få lära dig att beräkna substansmängd, molmassa, massa, koncentration och volym. Du kommer även bli introducerad till dessa begrepp.

De första filmerna innehåller mer grundläggande beräkningar. I den sista filmen blir det dock dags för lite svårare kemiska beräkningar. Men bli inte avskräckt. Du kommer fixa den här typen av uppgifter utan problem om du ser till att läsa igenom uppgifterna noggrant och jobba systematiskt. Skillnaden jämfört med de mer grundläggande kemiska beräkningarna är att vi nu måste använda och kombinera 2 formler för att komma fram till det korrekta svaret.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 3, del 2


Kemiska beräkningar: Substansmängd, massa och molmassa 

PDF: Kemiska beräkningar – Substansmängd, molmassa och massa


Kemiska beräkningar: Koncentrationen, substansmängd och volym  

PDF: Kemiska beräkningar – Koncentration, substansmängd och volym


Kemiska beräkningar: Beräkna massa, koncentration och volym genom att kombinera 2 formler

PDF: Kemiska beräkningar – Beräkna massa, koncentration och volym genom att kombinera 2 formler


Uppgifter att lösa

Uppgifter: Beräkna substansmängd, massa, koncentration och volym

Facit: Beräkna substansmängd, massa, koncentration och volym


Självrättande tester

Test: Substansmängd, molmassa och massa

Test: Koncentration, substansmängd och volym

Test: Beräkna massa, koncentration och volym genom att kombinera 2 formler