Del 1: Beräkningar – molekylmassa, masshalt, volymhalt och densitet

Inledning 

I denna del kommer jag gå igenom hur molekylmassa (och formelmassa) kan beräknas med hjälp av det periodiska systemet. Jag kommer även visa hur ett ämnes masshalt resp. volymhalt beräknas. Slutligen visar jag hur ett ämnes massa kan beräknas med hjälp av masshalten, volymhalten och densiteten.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del
Kemi 1, block 1, del 3
PDF: Matris – Kemi 1, block 1, del 3

Beräkna molekyl- och formelmassa

PDF: Beräkna molekyl- och formelmassa

Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet

PDF: Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet

Uppgifter att lösa 
Uppgifter - Kemi 1, block 1, del 3
Uppgifter: Kemi 1, block 1, del 3
Facit till uppgifterna

Självrättande tester

Test:

Test: