Del 1: Introduktion till kemiska beräkningar

Inledning 

I denna del kommer jag gå igenom hur molekylmassa och formelmassa kan beräknas med hjälp av det periodiska systemet. Jag kommer även visa hur ett ämnes masshalt/viktprocent resp. volymhalt/volymprocent beräknas. Slutligen visar jag hur ett ämnes massa kan beräknas med hjälp av masshalten, volymhalten och densiteten.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del
Kemi 1, block 1, del 3
PDF: Matris – Kemi 1, block 3, del 1

Kemiska beräkningar: Atommassa, molekylmassa och formelmassa
PDF: Kemiska beräkningar – Atommassa, molekylmassa och formelmassa

Kemiska beräkningar: Masshalt, volymhalt och densitet
PDF: Kemiska beräkningar – Masshalt, volymhalt och densitet

Uppgifter att lösa 
Uppgifter: Introduktion till kemiska beräkningar
Facit: Introduktion till kemiska beräkningar

Självrättande tester

Test: Beräkningar – Enhetsomvandlingar

Test: Beräkningar – Molekyl- och formelmassa

Test: Beräkningar – Masshalt, volymhalt och densitet