Del 1: Introduktion till kemiska bindningar och elektronegativitet

Inledning 

I denna del kommer jag introducera begreppet kemisk bindning och förklara vad det innebär. Jag kommer även förklara vad begreppetelektronegativitet innebär eftersom det är ett mycket centralt begrepp för att förstå kemisk bindning och mycket annat inom kemin. När det gäller specifika bindningar så kommer jag i denna del gå in lite extra på kovalenta bindningar, metaller och metallbindning.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 2, del 1


Introduktion till kemiska bindningar

PDF: Kemiska bindningar – Introduktion till kemiska bindningar


Kovalenta bindningar, elektronegativitet och elektronformler

PDF: Kovalenta bindningar, elektronegativitet och elektronformler


Metaller och metallbindning

PDF: Kemiska bindningar – Metaller och metallbindningar


Kortfilmer

Här nedanför har du länkar till olika kortfilmer till den här delen. Om du vill lära dig mycket mer och siktar på ett högre betyg så bör du dock även se de längre filmerna.

Kortfilm: Olika typer av kovalenta bindningar

Kortfilm: Elektronegativitet


Intressanta youtubefilmer (av andra personer)

Why do atoms form molecules? 

Olika kristallstrukturer hos metaller (detta påverkar också smältpunkten!)


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Introduktion till kemiska bindningar och elektronegativitet

Facit: Introduktion till kemiska bindningar och elektronegativitet


Självrättande tester

Test: Introduktion till kemiska bindningar

Test: Kovalenta bindningar och elektronegativitet

Test: Metaller och metallbindningar


Flashcards

Flashcards: Kovalenta bindningar och elektronegativitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *