Del 1: Introduktion till atommodellen och materia

Inledning 

I denna första del i block 1 får du information om hur atommodellen har utvecklats genom tiderna och hur den ser ut idag, du får lära dig om elektronkonfiguration, ädelgasstruktur och indelningen av materia. Förmodligen (eller förhoppningsvis!) känner du igen det mesta från grundskolan.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 1, del 1


Atommodellens historia och atomens uppbyggnad
PDF: Atommodellens historia och atomens uppbyggnad

Elektronkonfiguration och ädelgasstruktur 
PDF: Elektronkonfiguration och ädelgasstruktur

Materia och aggregationsformer
PDF: Materia och aggregationsformer

Kortfilmer

Här nedanför har du länkar till olika kortfilmer i kemi som tar upp det viktigaste som hör till den här delen. Om du vill lära dig mycket mer och siktar på ett högre betyg så bör du dock även se de längre filmerna.

Kortfilm: Atommodellens historia och atomens uppbyggnad

Kortfilm: Elektronkonfiguration och ädelgasstruktur 

Kortfilm: Materia och aggregationsformer


Övriga youtubefilmer (av andra personer)

Nils Bohr

Rutherfords upptäckt av atomkärnan

Rutherford Experiment

Chemistry Science: Protons, Electrons & Neutrons Discovery


Uppgifter att lösa

Självrättande tester

Test: Atomens uppbyggnad

Test: Indelning av materia

Test: Aggregationsformer och fasövergångar