Del 1: Redoxreaktioner – Oxidation, reduktion och oxidationstal

Inledning 

I denna del kommer jag förklara vad som menas med oxidation, reduktion och redoxreaktioner. Jag kommer även gå igenom vad oxidationstal innebär och vad man kan använda det till. En förståelse för redoxreaktioner är mycket viktig att ha. Nästan alla kemiska reaktioner som sker, inklusive vanliga förbränningar och explosioner av bomber, är redoxreaktioner. Det är även redoxreaktioner som sker när kriminaltekniker genomför olika blodanalyser på en brottsplats. Och för att du ska kunna läsa denna text krävs det att det sker redoxreaktioner i datorns batteri!


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 4, del 1


Oxidation, reduktion och redoxreaktioner

PDF: Oxidation, reduktion och redoxreaktioner


Oxidationstal

Klicka här om du vill ta del av en ännu längre film om oxidationstal som förklarar allt in i minsta detalj (det mesta tas dock även upp i ovanstående film)!

PDF: Oxidationstal


Oxidationstal – Uppgifter och lösningar

PDF: Oxidationstal – Uppgifter och lösningar


Kortfilmer

Kortfilm – Oxidation, reduktion och redoxreaktioner

Kortfilm – Oxidationstal


Artiklar

The chemistry of gunpowder


Uppgifter att lösa

Uppgifter: Oxidation, reduktion och oxidationstal

Facit: Oxidation, reduktion och oxidationstal


Självrättande tester

Test: Oxidation och reduktion

Test: Oxidationstal