Del 1: Repetition av kemiska beräkningar

Inledning 

I denna del repeterar vi dom viktigaste kemiska beräkningarna från kursen Kemi 1.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Matris NS, block 2, del 1

PDF: Matris, block 2, del 1

Beräkna molekyl- och formelmassa

Film: Beräkna molekyl- och formelmassa

PDF: Beräkna molekyl- och formelmassa

Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet

Film: Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet

PDF: Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet

Beräkna koncentrationen

Film: Beräkna koncentrationen

 PDF: Beräkna koncentrationen

Beräkna substansmängd, molmassa och massa

Film: Beräkna substansmängd, molmassa och massa (längre och nyare version)

PDF: Beräkna substansmängd, molmassa och massa (längre och nyare version)
Film: Kemiska beräkningar – Substansmängd, molmassa och massa (kortare och äldre version)

Film: Avancerade kemiska beräkningar del 2 – Beräkna koncentration, substansmängd och massa genom att kombinera 2 formler

PDF: Avancerade kemiska beräkningar del 2 – Beräkna koncentration, substansmängd och massa genom att kombinera 2 formler

Uppgifter