Del 1: Repetition av kemiska beräkningar

Inledning 

I denna del repeterar vi dom viktigaste kemiska beräkningarna från kursen Kemi 1. Dessa kunskaper behövs för de kommande delarna på block 2.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del
Matris NS, block 2, del 1

PDF: Matris, block 2, del 1


Beräkna molekyl- och formelmassa

PDF: Beräkna molekyl- och formelmassa


Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet

PDF: Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet


Beräkna koncentrationen

PDF: Beräkna koncentrationen


Beräkna substansmängd, molmassa och massa

PDF: Beräkna substansmängd, molmassa och massa (längre och nyare version)


Beräkna koncentration, substansmängd och massa genom att kombinera 2 formler

PDF: Avancerade kemiska beräkningar del 2 – Beräkna koncentration, substansmängd och massa genom att kombinera 2 formler


Uppgifter