Del 4: Analysera organiska föreningar

Inledning

I denna del får du lära dig hur man kan analysera organiska föreningar. Med hjälp av kromatografiska metoder kan man till exempel identifiera okända föreningar och med hjälp av spektrofotometri kan man ta reda på koncentrationen av ett ämne i en lösning.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 2, block 1, del 4


Papperskromatografi och tunnskiktskromatografi (TLC)

PDF: Analysera gifter, droger och andra ämnen med pappers- och tunnskiktskromatografi


Högupplösande vätskekromatografi (HPLC)

PDF: Högupplösande vätskekromatografi (HPLC)


Spektrofotometri

PDF: Bestäm koncentrationen av ett ämne med spektrofotometri


Kortfilmer

Kortfilm: Högupplösande vätskekromatografi (HPLC)


Uppgifter att lösa

Uppgifter: Analysera organiska föreningar

Facit: Analysera organiska föreningar


Självrättande prov

Test: Kromatografiska metoder – HPLC och TLC

Test: Spektrofotometri

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *