Del 4: Analysera organiska föreningar

Bereda och späda lösningar (enbart ht-2021 eftersom Na20 ej hade detta i Kemi 1)


Spektrofotometri

PDF: Spektrofotometri


Pappers- och tunnskiktskromatografi

PDF: Analysera gifter, droger och andra ämnen med pappers- och tunnskiktskromatografi


Högupplösande vätskekromatografi HPLC

PDF: Högupplösande vätskekromatografi HPLC


Kortfilmer

Kortfilm: Spektrofotometri

Kortfilm: Högupplösande vätskekromatografi HPLC


Självrättande prov

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *