Gift- och droganalyser med olika kromatografiska metoder (enbart naturarna)

Inledning 

I denna del kommer kommer jag redogöra för hur gifter och droger kan identifieras med hjälp av olika kromatografiska metoder. Dessa kan vara relativt enkla som t.ex. pappers- och tunnskiktskromatografi och mer avancerade metoder som gas- och högupplösande vätskekromatografi (GC och HPLC). Det som är gemensamt för alla dessa metoder är att alla dessa bygger på kemisk bindning mellan molekyler. De kemiska bindningar som finns mellan molekylerna och styrkan i dessa bindningar påverkar ämnenas egenskaper. Utifrån ämnenas egenskaper kan vi sedan identifiera de okända ämnena.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Kemi 1, matris block 2, del 4

Analysera gifter, droger och andra ämnen med högupplösande vätskekromatografi (HPLC)

Film: Kortfilm – Högupplösande vätskekromatografi (HPLC)

Film: Högupplösande vätskekromatografi (HPLC)

PDF: Högupplösande vätskekromatografi (HPLC)

Analysera gifter, droger och andra ämnen med gaskromatografi (GC)

Film: Gaskromatografi (GC)

Ingen film inspelad än! Men här är en GC-animation på youtube:

PDF: Gaskromatografi (GC)

Analysera gifter, droger och andra ämnen med pappers- och tunnskiktskromatografi (TLC)

Film: Analysera gifter, droger och andra ämnen med pappers- och tunnskiktskromatografi

PDF: Analysera gifter, droger och andra ämnen med pappers- och tunnskiktskromatografi

Uppgifter att lösa

Uppgifter block 2, del 4

Uppgifter block 2, del 4