Repetition Kemi 2, block 1

Inledning

På denna sida kan du hitta det viktigaste inför provet på block 1. Du hittar bl.a. alla matriser, en sammanfattning med de viktigaste slidsen från mina powerpoint-presentationer, kortfilmer och självrättande tester.


Alla matriser till block 1

Matris del 1

Matris del 2

Matris del 3

Matris del 4

Matris – nivå 1

Matris – nivå 2


Sammanfattning

Sammanfattning block 1 – Organiska föreningar


Kortfilmer

Kortfilm: Organiska föreningar del 1 – Introduktion till organiska föreningar

Kortfilm: Organiska föreningar del 2 – Introduktion till att rita och namnge organiska föreningar

Kortfilm: Organiska föreningar del 3 – Rita och namnge alkaner, alkener och alkyner

Kortfilm: Organiska föreningar del 4 – Rita och namnge halogenalkaner, cykliska kolväten och arener

Kortfilm: Organiska föreningar del 5 – Rita och namnge alkoholer, karboxylsyror och estrar

Kortfilm: Organiska föreningar del 6 – Rita och namnge etrar, aldehyder, ketoner, tioler och disulfider

Kortfilm: Organiska föreningar del 7 – Nitroföreningar och aminer

Kortfilm: Organiska föreningar del 8 – Struktur- och stereoisomerer

Kortfilm: Organiska föreningar del 9 – Polaritet, löslighet och lösningsmedel

Kortfilm: Organiska föreningar del 10 – Vad påverkar ett ämnes kokpunkt resp. smältpunkt?

Kortfilm: Högupplösande vätskekromatografi (HPLC)


Uppgifter att lösa

Uppgifter: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner

Facit: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner

Uppgifter: Alkoholer, karboxylsyror och estrar

Facit: Alkoholer, karboxylsyror och estrar

Uppgifter: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler, nitroföreningar och aminer

Facit: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler, nitroföreningar och aminer

Uppgifter: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Facit: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Uppgifter: Analysera organiska föreningar

Facit: Analysera organiska föreningar


Flashcards

Flashcards: Namnge kolväteföreningar – Nivå 1

Flashcards: Namnge kolväteföreningar – Nivå 2

Flashcards: Vilken är ämnesklassen?

Flashcards: Struktur- och stereoisomerer

Flashcards: Namnge alkoholer, karboxylsyror och estrar


Självrättande tester

Test: Introduktion till organiska föreningar

Test: Namnge alkaner, alkener och alkyner (nivå 1) 

Test: Namnge alkaner, alkener och alkyner (nivå 2)

Test: Namnge halogenalkaner

Test: Namnge cykliska kolväten

Test: Namnge arener

Test: Namnge alkoholer

Test: Olika typer av alkoholer

Test: Vilken är ämnesgruppen (nivå 1)?

Test: Vilken är ämnesgruppen (nivå 2)?

Test: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener, akoholer, karboxylsyror och estrar (både från del 1 och del 2)

Test: Aldehyder, ketoner, etrar, tioler, disulfider, fenoler, aminer och nitroföreningar

Test: Stort test på ”alla” organiska föreningar (både från del 1 och del 2)

Test: Struktur- och stereoisomerer

Test: Polära och opolära ämnen

Test: Kokpunkter

Test: Kromatografiska metoder – HPLC och TLC

Test: Spektrofotometri

Test: Organiska föreningar (test på hela block 1)