Del 2: Syror och baser i kriminella och kriminaltekniska syften

Inledning  I denna del kommer jag gå igenom Matris som visar vad du bör kunna efter denna del   Syror, baser och pH-värde Pdf: Syror, baser och pH-värde Film: Syror, baser och pH-värde   Syror och baser i kriminella och kriminaltekniska syften Pdf: Film:   Uppgifter att lösa      Kod till självrättande prov Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet: Block 3, del 4:
More

Del 3: Beräkningar på kemiska reaktioner

Inledning  I denna del kommer jag gå igenom hur du utför beräkningar på kemiska reaktioner. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden  Pdf: Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden Film: Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden https://youtu.be/WfN0LmBgBo4?list=PLP8ccGKSvcqq2mxDyft-yePZDbsAjEbvv Beräkningar med massa och utbyte Pdf: Beräkningar med massa och utbyte Film: Beräkningar med massa och ...
More