Del 1: Bomber och explosiva ämnen

Inledning  I denna del kommer jag förklara vad syror och baser är och hur dessa används av kriminella personer för att tillverka bomber och för att förinta lik. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Hur fungerar bomber? Pdf: Film: Atombomber och radioaktivitet  Pdf: Film: Syrabomber Pdf: Syrabomber Film: Syrabomber   Uppgifter att lösa    Kod till självrättande prov Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet...
More

Del 2: Syror och baser i kriminella och kriminaltekniska syften

Inledning  I denna del kommer jag gå igenom Matris som visar vad du bör kunna efter denna del   Syror, baser och pH-värde Pdf: Syror, baser och pH-värde Film: Syror, baser och pH-värde   Syror och baser i kriminella och kriminaltekniska syften Pdf: Film:   Uppgifter att lösa      Kod till självrättande prov Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet: Block 3, del 4:
More

Del 3: Kemiska beräkningar

Inledning  I denna del kommer jag gå igenom hur du utför beräkningar på kemiska reaktioner. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden  Pdf: Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden Film: Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden https://youtu.be/WfN0LmBgBo4?list=PLP8ccGKSvcqq2mxDyft-yePZDbsAjEbvv Beräkningar med massa och utbyte Pdf: Beräkningar med massa och utbyte Film: Beräkningar med massa och ...
More