Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 1

Facit 1) Se bilden: 2) Bohr studerade vätets linjespektrum och såg att väteatomer sänder ut 4 olika färger efter att ha exciterats. Hans förklaring var att det finns olika energinivåer/elektronskal där elektronerna befinner sig. Elektronerna kan inte befinna sig mellan dessa. Om energi tillförs utifrån (t.ex. värme, UV-ljus, elektricitet) så kan en elektron hoppa ut en eller flera energinivåer/elektronskal (excitation). Elektronen kommer dock snabbt falla tillbaka till grundnivån eftersom a...
More

Facit – Uppgifter NS, block 2, del 3

Se ppt. CH3COOH + H2O à CH3COO- + H3O+           HAc + H2O à Ac- + H3O+ Se ppt. 4,85 4,77 Se nedan: Det första vi behöver ta reda på är hur stor vätejonkoncentrationen är om pH-värdet är 4,8. (H+)= 10-4,8 = 1,58….10-5  (punkterna betyder att du behåller alla värdesiffror på miniräknaren!) Nästa steg är att ta reda på hur mycket ”syra” vi ska tillsätta i förhållandet till mängden ”bas”. Vi använder den omskrivna buffertformeln för att beräkna förhållandet mellan syran oc...
More

Facit – Uppgifter NS, block 2, del 3

a) 40,3 g om vi blandar till exakt 460 ml. 43,8 g NaCl behövs om vi blandar till 500 ml.b) Jag väljer att blanda till en NaCl-lösning med totalvolymen 500 ml (då blir det lite över också). Steg 1 är att räkna ut vilken massa som behövs för att få till rätt koncentration. Uträkningarna visar att 43,8 g NaCl behövs. Tillvägagångssättet: Jag väger upp all NaCl på en våg och sedan överför jag all NaCl till en 500 ml mätkolv. Jag fyller på dest. vatten till ungefär en tredjedel av volymen o...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 2, del 2

  1. 0,14 mol/dm3  2. 2,7 mol/dm3  3. 0,088 mol 4. Nej, koncentrationen blir 0,16 mol/dm3  5. 0,13 mol/dm3  6. 0,40 mol/dm3   7. Se förklaring i ppt/film. 8. 0,132 mol/dm3  9. 0,26 mol/dm3  10. Se förklaring i ppt/film. 11. a) Jonföreningar leder ström medan molekylföreningar inte gör det. Konduktivitetstestet används för att testa ledningsförmågan hos den okända föreningen. b) Värmen från lågan får valenselektronerna hos ämnets atomer att exciteras....
More