Del 2: Kolhydrater och blodsockerregleringen

Inledning 

I denna del kommer jag redogöra för hur vårt blodsocker regleras med hjälp av hormonerna insulin och glukagon. Jag kommer även redogöra för olika typer av kolhydrater och hur dessa påverkar blodsockret.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Matris - Kemi 2, block 1, del 2
PDF: Matris – Kemi 2, block 1, del 2

 

Blodsockerregleringen

Film: Blodsockret regleras av insulin och glukagon

PDF: Blodsockret regleras av insulin och glukagon

 

Olika typer av kolhydrater och deras påverkan på blodsockret

Film: Olika kolhydrater och deras påverkan på blodsockret

PDF: Olika kolhydrater och deras påverkan på blodsockret

Kortfilmer

Kortfilm – Kolhydraternas indelning

Uppgifter att lösa 

Uppgifter - Kemi 2, block 1, del 2a
Uppgifter - Kemi 2, block 1, del 2b
Uppgifter: Kemi 2, block 1, del 2

 

Självrättande prov

Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet:

Block 1, del 2: 1YD2P-YQ37N

Block 1, del 1 och del 2: 1Z6VV-R52XV