Del 3: Diagnosticera diabetes mellitus

Inledning 

I denna del kommer jag först gå igenom hur man kan diagnosticera diabetes mellitus med hjälp av tre olika tester; fasteglukos, OGTT och HbA1c. Dessa tester avslöjar dock inte om personen har diabets typ 1 eller typ 2. Jag kommer därför också förklara hur vi med hjälp av ett ELISA-test kan ta reda på om personen har diabetes typ 1 eller inte. Om ELISA-testet ger ett positivt utslag, då vet vi att personen lider av diabetes typ 1.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del
Matris - Kemi 2, block 1, del 3

PDF: Matris – Kemi 2, block 1, del 3


3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus

PDF: 3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus


ELISA-test för att diagnosticera diabetes typ 1

PDF: ELISA-test för att diagnosticera diabetes typ 1


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Kemi 2, block 1, del 3