Del 3: Elektrokemiska reaktioner – Spänningsserien och galvaniska element

Inledning 

I denna del kommer jag förklara vad som menas med den elektrokemiska spänningsserien och vad man kan använda det till. Jag kommer även beskriva principen bakom hur galvaniska element (batterier) fungerar.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Matris – Kemi 1, block 3, del 3


Elektrokemiska spänningsserien 

PDF: Elektrokemiska spänningsserien


Galvaniska element del 1 – Introduktion till galvaniska element

PDF: Galvaniska element – del 1 


Galvaniska element del 2 – EMK och normalpotentialer

PDF: Galvaniska element – del 2 


Galvaniska element del 3 – Varför behövs elektrolytlösningar och ett membran eller saltbrygga?

PDF: Galvaniska element – del 3 


Kortfilmer

Kortfilm: Elektrokemiska spänningsserien

Kortfilm: Galvaniska element


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Elektrokemiska spänningsserien

Facit: Elektrokemiska spänningsserien

Uppgifter: Galvaniska element

Facit: Galvaniska element


Självrättande tester

Test: Elektrokemiska spänningsserien

Test: Galvaniska element