Del 2: DNA-analyser

Inledning 

Inledning

I denna del kommer kommer jag redogöra för hur DNA-analyser går till och fungerar, hur man med hjälp av DNA-analyser kan diagnosticera olika genetiska sjukdomar, samt hur ett faderskapstest går till.

Föreläsningar

För: Introduktion til DNA-analys med PCR och gelelektrofores.

För: DNA-analys – Faderskapsanalys

För: DNA-analys – Huntingtons sjukdom

För: DNA-analys – Sicklecellanemi

För: DNA-analys – Cystisk fibros

För: Fördjupning om PCR-metoden


Uppgifter