Del 1: Introduktion till att rita och namnge organiska föreningar

Inledning 

I denna del kommer du få en introduktion till organisk kemi och några olika typer av organiska föreningar (alkaner, alkener, alkyner, halogenalkaner, cykliska kolväten samt arener). Framförallt kommer jag visa hur du går tillväga när du ska namnge och rita dessa organiska föreningar på ett systematiskt/rationellt sätt.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 2, block 1, del 1


Organiska föreningar del 1 – Introduktion till organiska föreningar

PDF: Organiska föreningar del 1 – Introduktion till organiska föreningar


Organiska föreningar del 2 – Introduktion till att rita och namnge organiska föreningar

PDF: Organiska föreningar del 2 – Introduktion till att rita och namnge organiska föreningar


Organiska föreningar del 3 – Rita och namnge alkaner, alkener och alkyner 

PDF: Organiska föreningar del 3 – Rita och namnge alkaner, alkener och alkyner


Organiska föreningar del 4 – Rita och namnge halogenalkaner, cykliska kolväten och arener

PDF: Organiska föreningar del 4 – Rita och namnge halogenalkaner, cykliska kolväten och arener


Kortfilmer

Kortfilm: Organiska föreningar del 1 – Introduktion till organiska föreningar

Kortfilm: Organiska föreningar del 2 – Introduktion till att rita och namnge organiska föreningar

Kortfilm: Organiska föreningar del 3 – Rita och namnge alkaner, alkener och alkyner

Kortfilm: Organiska föreningar del 4 – Rita och namnge halogenalkaner, cykliska kolväten och arenerUppgifter att göra

Uppgifter: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner

Facit: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner


Självrättande tester

Test: Introduktion till organiska föreningar

Test: Namnge alkaner, alkener och alkyner (nivå 1) 

Test: Namnge alkaner, alkener och alkyner (nivå 2)

Test: Namnge halogenalkaner

Test: Namnge cykliska kolväten

Test: Namnge arener


Flashcards

Flashcards: Namnge kolväteföreningar – Nivå 1

Flashcards: Namnge kolväteföreningar – Nivå 2