Del 2: Fler organiska föreningar och hur dessa ritas och namnges

Inledning 

I denna del kommer du få lära dig många fler organiska föreningar samt hur man ritar och namnger dessa.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

 PDF: Matris – Kemi 2, block 1, del 2


Organiska föreningar del 5 – Rita och namnge alkoholer, karboxylsyror och estrar

PDF: Organiska föreningar del 5 – Rita och namnge alkoholer, karboxylsyror och estrar


Organiska föreningar del 6 – Rita och namnge etrar, aldehyder, ketoner, tioler och disulfider

PDF: Organiska föreningar del 6 – Rita och namnge etrar, aldehyder, ketoner, tioler och disulfider


Organiska föreningar del 7 – Rita och namnge fenoler, nitroföreningar och aminer

PDF: Organiska föreningar del 7 – Rita och namnge fenoler, nitroföreningar och aminer


Kortfilmer

Här nedanför har du länkar till olika kortfilmer i kemi som tar upp det viktigaste som hör till den här delen. Om du vill lära dig mycket mer och siktar på ett högre betyg så bör du dock även se de längre filmerna.

Kortfilm: Organiska föreningar del 5 –Rita och namnge alkoholer, karboxylsyror och estrar

Kortfilm: Organiska föreningar del 6 – Rita och namnge etrar, aldehyder, ketoner, tioler och disulfider

Kortfilm: Organiska föreningar del 7 – Nitroföreningar och aminer


Youtubefilmer (av andra)

How to remove big stumps.20kg ANFO

Beirut Blast: What is Ammonium Nitrate?

Nitroglycerine Detonation Filmed in Slo-Mo


Intressanta artiklar

En enda grogg med träsprit kan döda

Dog av träsprit

28-årig svensk dog på paradisön


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Alkoholer, karboxylsyror och estrar

Facit: Alkoholer, karboxylsyror och estrar

Uppgifter: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler, nitroföreningar och aminer

Facit: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler, nitroföreningar och aminer


Självrättande tester

Test: Namnge alkoholer

Test: Olika typer av alkoholer

Test: Namnge karboxylsyror

Test: Namnge estrar

Test: Vilken är ämnesklassen (nivå 1)?

Test: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener, akoholer, karboxylsyror och estrar (både från del 1 och del 2)

Test: Namnge aldehyder och ketoner

Test: Oxidation av alkoholer

Test: Namnge etrar, tioler och disulfider

Test: Namnge fenoler och nitroföreningar

Test: Skilj på fenoler och alkoholer

Test: Vilken är ämnesklassen (nivå 2)?

Test: Aldehyder, ketoner, etrar, tioler, disulfider, fenoler, aminer och nitroföreningar

Test: Stort test på ”alla” organiska föreningar (både från del 1 och del 2)


Flashcards

Flashcards: Vilken är ämnesklassen?

Flashcards: Namnge alkoholer, karboxylsyror och estrar