Del 2: Laborativt arbete – Introduktion till labbet

Inledning 

I denna del får du lära dig namnen på den vanligaste lab. utrustning du kommer i kontakt med på ett labb. Du får lära dig vilka riskerna som finns med att jobba i ett labb och vilka säkerhetsregler som gäller i skolans labb. Du får även lära dig ingående om tekniken vid mikropipettering.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Skärmavbild 2018-01-11 kl. 23.17.40

PDF: Matris, block 2, del 2

Lab. utrustning och säkerhet vid laborationer

PDF: Kemistens vanligaste arbetsredskap – del 1

PDF: Kemistens vanligaste arbetsredskap – del 2

PDF: Risker vid laboratoriearbete – del 1

PDF: Risker vid laboratoriearbete – del 2

PDF: Säkerhet vid laborationer

Övning: Lab. utrustning

Mikropipetteringsteknik 

PDF: Tips vid mikropipettering

PDF: Micropipette tutorial

Film: How to pipette correctly – a short step by step introduction into proper pipetting

Mikropipetteringsteknik – steg för steg

Film 1: Volume Setting – Good Pipetting Technique

 Film 2: Pre-rinsing Pipette Tips – Good Pipetting Technique

Film 3: Aspiration – Good Pipetting Technique

Film 4: Pipette Tip Immersion – Good Pipetting Technique

Film 5: Dispensing – Good Pipetting Technique

Mikropipetteringsteknik – Pipettera viskösa vätskor (t.ex. blod) med hjälp av ”omvänd pipettering” (reverse pipetting)

Film: How to pipette viscous solutions

Film: Reverse pipetting

Mikropipetteringsteknik – fördjupning

PDF: Gilson guide to pipetting

Film: Good Pipetting Techniques from Rainin