Del 3: Beräkningar på kemiska reaktioner

Inledning 

I denna del kommer jag gå igenom hur du utför beräkningar på kemiska reaktioner. För att lyckas med dessa beräkningar så bör man först kunna skriva och balansera kemiska reaktioner.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden

PDF: Avancerade kemiska beräkningar del 3 – Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden


Beräkningar med massa och utbyte

PDF: Avancerade kemiska beräkningar del 4 – Beräkningar med massa och utbyte


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Beräkningar på kemiska reaktioner

Facit: Beräkningar på kemiska reaktioner