Del 3: Beräkningar på kemiska reaktioner

Inledning 

I denna del kommer jag gå igenom hur du utför beräkningar på kemiska reaktioner. För att lyckas med dessa beräkningar så bör man först kunna skriva och balansera kemiska reaktioner.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Kemiska beräkningar: Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden

PDF: Kemiska beräkningar – Reaktionsformler och molförhållanden


Kemiska beräkningar: Utbyte, överskott och begränsande reaktanter

PDF: Kemiska beräkningar – Utbyte, överskott och begränsande reaktanter


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Beräkningar på kemiska reaktioner

Facit: Beräkningar på kemiska reaktioner


Självrättande tester

Test: Molförhållanden

Test: Beräkningar på kemiska reaktioner