Del 3: Laborativt arbete – Mikropipettering

Inledning 

I denna del får du lära dig ingående om tekniken vid mikropipettering.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris, NS, block 2, del 2


Mikropipetteringsteknik 

PDF: Tips vid mikropipettering

PDF: Micropipette tutorial

PDF: Get better results

PDF: Bench posture


Instruktionsfilm – mikropipetteringsteknik

Film: How to pipette correctly – a short step by step introduction into proper pipetting


Mikropipetteringsteknik – steg för steg

Film 1: Volume Setting – Good Pipetting Technique

 Film 2: Pre-rinsing Pipette Tips – Good Pipetting Technique

Film 3: Aspiration – Good Pipetting Technique

Film 4: Pipette Tip Immersion – Good Pipetting Technique

Film 5: Dispensing – Good Pipetting Technique


Mikropipetteringsteknik – Pipettera viskösa vätskor (t.ex. blod) med hjälp av ”omvänd pipettering” (reverse pipetting)

Film: How to pipette viscous solutions

Film: Reverse pipetting


Mikropipetteringsteknik – fördjupning

PDF: Gilson guide to pipetting

Film: Good Pipetting Techniques from Rainin