Del 3: Proteinsyntesen – Från gen till protein

Inledning 

I denna del kommer jag dels redogöra för hur proteiner i allmänhet tillverkas i cellen med hjälp av de båda processerna ”transkriptionen” och ”translationen”. För att förstå denna ganska avancerade redogörelse krävs det dock att du har bra koll på vad gener och proteiner är och sambandet mellan dessa. Jag börjar därför med en genomgång som kallas ”Från gen till protein”.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 2, block 3, del 3


Från gen till protein

PDF: Från gen till protein


Transkriptionen 

PDF: Transkriptionen


Translationen

PDF: Translationen


Intressanta youtubefilmer (av andra)

From DNA to protein – 3D

Proteinsyntesen förklarad

Transcription (inkl. modifiering av mRNA)

mRNA Translation (Advanced)


Uppgifter att göra

Uppgifter: Från gen till protein


Självrättande tester

Test: Översikt över proteinsyntesen