Del 3: Proteinsyntesen – Från gen till protein

Inledning 

I denna del kommer jag dels redogöra för hur proteiner i allmänhet tillverkas i cellen med hjälp av de båda processerna ”transkriptionen” och ”translationen” och sedan mer specifikt hur proteinet insulin tillverkas. Insulin tillverkas på samma sätt som övriga proteiner med hjälp av transkriptionen och translationen men innan insulinet är ett färdigt insulinprotein så krävs det en del modifieringar och det är just dessa modifieringar som jag redogör extra noggrant för. För att förstå denna ganska avancerade redogörelse krävs det dock att du har bra koll på vad gener och proteiner är och sambandet mellan dessa. Jag börjar därför med en genomgång som kallas ”Från gen till protein”. Beroende på dina förkunskaper kan du välja själv om du behöver titta på den genomgången eller inte.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 2, block 2, del 1


Från gen till protein

PDF: Från gen till protein


Transkriptionen 

PDF: Transkriptionen


Translationen

PDF: Translationen


Intressanta länkar

Kortfilmer

Kortfilm – Syntes, modifiering och utsöndring av insulin


Uppgifter att göra

Uppgifter:


Självrättande tester