Del 1: Proteiner och aminosyror

Inledning 

I denna del kommer jag framförallt gå igenom hur proteiner och aminosyror är uppbyggda och beskriva vilka olika funktioner proteiner har i våra kroppar. Till sist kommer jag ta upp felveckning och denaturering av proteiner och redogöra för en intressant koppling mellan felveckade proteiner och diabetes!


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del
PDF: Matris – Kemi 2, block 3, del 1

Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning
PDF: Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning

Proteinernas 4 strukturnivåer
PDF: Proteinernas 4 strukturnivåer

Felveckning och denaturering av proteiner

PDF: Felveckning och denaturering av proteiner

Artiklar och youtubefilmer (av andra)

Introduction to proteins and amino acids

Orders of protein structur

Protein structure (de 4 strukturnivåerna)

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Inslag om Galna kosjukan i Aktuellt (SVT 2000-12-04)(youtube)

Aktuellt (Galna kosjukan, Trustorskandalen) (Nästan komplett) – SVT 1 Ca 1997(youtube)

Protein Structure(youtube)

Protein Structure and Folding(youtube)

The Disease You Will Never Survive (youtube)


Kortfilmer

Kortfilm – Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning

Kortfilm – Aminosyrornas uppbyggnad och indelning

Kortfilm – Proteinernas 4 strukturnivåer


Uppgifter att lösa 
Uppgifter: Proteiner och aminosyror

Facit: Proteiner och aminosyror


Självrättande tester

Test: Proteiner och aminosyror