Del 1: Proteiner och aminosyror

Inledning 

I denna del kommer jag framförallt gå igenom hur proteiner och aminosyror är uppbyggda och beskriva vilka olika funktioner proteiner har i våra kroppar. Till sist kommer jag ta upp felveckning och denaturering av proteiner och redogöra för en intressant koppling mellan felveckade proteiner och diabetes!


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del
PDF: Matris – Kemi 2, block 3, del 1

Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning (äldre film jämfört med pdf)
PDF: Proteiner och aminosyror – del 1: Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning

PDF: Proteiner och aminosyror – del 2: Aminosyrornas uppbyggnad, funktion och indelning


Proteinernas 4 strukturnivåer
PDF: Proteiner och aminosyror – del 3: Proteinernas 4 strukturnivåer

Veckning av proteiner till rätt 3D-struktur

PDF: Proteiner och aminosyror – del 4: Veckning av proteiner till rätt 3D-struktur (ingen inspelad film än)

Felveckning och denaturering av proteiner

PDF: Proteiner och aminosyror – del 5: Felveckning och denaturering av proteiner

Artiklar

Introduction to proteins and amino acids

Orders of protein structur

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Youtubefilmer (av andra)

What is a Protein?

Protein Structure

Protein Structure and Folding

Proteins and their Structure

Protein Structural Organization

Phenylketonuria (PKU)

What is Protein Folding and Misfolding?

Inslag om Galna kosjukan i Aktuellt (SVT 2000-12-04)

Aktuellt (Galna kosjukan, Trustorskandalen) (Nästan komplett) – SVT 1 Ca 1997

The Disease You Will Never Survive

Prion disease animation

Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD): An Overview of Symptoms, Causes, & Diagnosis

2-Minute Neuroscience: Alzheimer’s Disease

What is Alzheimer’s disease?


Kortfilmer

Kortfilm – Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning

Kortfilm – Aminosyrornas uppbyggnad och indelning

Kortfilm – Proteinernas 4 strukturnivåer


Uppgifter att lösa 
Uppgifter: Proteiner och aminosyror
Facit: Proteiner och aminosyror


Självrättande tester

Test: Proteinernas uppbyggnad, indelning och funktion

Test: Aminosyrornas uppbyggnad och indelning

Test: Proteinernas 4 strukturnivåer

Test: Veckning, felveckning och denaturering av proteiner

Test: Proteiner och aminosyror (test på hela del 1)