Del 3: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt

Inledning 

I denna del får du lära dig vad kemisk jämvikt innebär och hur du utför kemiska beräkningar på jämviktsreaktioner.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Kemisk jämvikt del 1: Introduktion till jämviktsreaktioner och jämviktskonstanten

PDF: Kemisk jämvikt del 1 – Introduktion till jämviktsreaktioner och jämviktskonstanten


Kemisk jämvikt del 2: Har reaktionen nått jämvikt? Beräkna Q

PDF: Kemisk jämvikt del 2 – Har reaktionen nått jämvikt? Beräkna Q!


Kemisk jämvikt del 3: Vad händer om man stör ett jämviktssystem? Le Chateliers princip

PDF: Kemisk jämvikt del 3 – Vad händer om man stör ett jämviktssystem? Le Chateliers princip


Kemisk jämvikt del 4: Beräkningar på jämviktsreaktioner: 

PDF: Kemisk jämvikt del 4 – Beräkningar på jämviktsekvationer


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt

Facit: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt


 Självrättande tester

Test: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt