Del 3: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt

Inledning 

I denna del får du lära dig vad kemisk jämvikt innebär och hur du utför kemiska beräkningar på jämviktsreaktioner.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 2, block 2, del 3


Kemisk jämvikt del 1: Introduktion till jämviktsreaktioner och jämviktskonstanten

PDF: Kemisk jämvikt del 1 – Introduktion till jämviktsreaktioner och jämviktskonstanten


Kemisk jämvikt del 2: Har reaktionen nått jämvikt? Beräkna Q

PDF: Kemisk jämvikt del 2 – Har reaktionen nått jämvikt? Beräkna Q!


Kemisk jämvikt del 3: Vad händer om man stör ett jämviktssystem? Le Chateliers princip

PDF: Kemisk jämvikt del 3 – Vad händer om man stör ett jämviktssystem? Le Chateliers princip


Kemisk jämvikt del 4: Beräkningar på jämviktsreaktioner: 

PDF: Kemisk jämvikt del 4 – Beräkningar på jämviktsekvationer


Youtubefilmer (av andra)

Demonstration of Simulated Chemical Equilibrium

Le Chatelier’s principle


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt

Facit: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt


 Självrättande tester

Test: Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt