Test: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken typ av reaktion visar bilden?
2. Vad heter reaktionstypen?
3. Vilken typ av reaktion visar bilden?
4. Vilken av nedanstående ämnestyper kan inte delta i additionsreaktioner?
5. Vad heter reaktionstypen?
6. Vilken typ av substitutionreaktion beskrivs här; "Har svårt att ske med tertiära kol p.g.a. steriskt hinder. Nukleofilen kan inte komma åt att attackera om det sitter för mycket atomer/atomgrupper i vägen."
7. Vad heter reaktionstypen?
8. Vilken typ av reaktion visar bilden?
9. Vilken typ av reaktion visar bilden?
10. Vilken typ av reaktion visar bilden?
11. Vilket av följande alternativ behövs inte för att syntetisera en ester?
12. Vilken av följande ämnen är minst lämplig som elektrofil?
13. Vad kallas nedanstående partikel?
14. Vilken typ av reaktion visar bilden?
15. Vad heter reaktionstypen?
16. Vad heter reaktionstypen?
17. Vad heter reaktionstypen?
18. Vad heter reaktionstypen?
19. Vilken typ av reaktion visar bilden?
20. Vilken av följande ämnen är ej lämplig som nukleofil?