Del 3: Gift- och droganalyser med kromatografi och spektrofotometri

Inledning 

I denna del kommer kommer jag redogöra för hur gifter och droger kan identifieras med hjälp av olika kromatografiska metoder. Dessa kan vara relativt enkla som t.ex. pappers- och tunnskiktskromatografi och mer avancerade metoder som gas- och högupplösande vätskekromatografi (GC och HPLC). Det som är gemensamt för alla dessa metoder är att alla dessa bygger på kemisk bindning mellan molekyler. De kemiska bindningar som finns mellan molekylerna och styrkan i dessa bindningar påverkar ämnenas egenskaper. Utifrån ämnenas egenskaper kan vi sedan identifiera de okända ämnena. Jag avslutar denna del med att redogöra för hur vi kan bestämma koncentrationen av olika gifter och droger med hjälp av spektrofotometri.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Gift- och droganalys med kromatografiska metoder

Pdf: Analysera gifter, droger och andra ämnen med pappers- och tunnskiktskromatografi

Film: Analysera gifter, droger och andra ämnen med pappers- och tunnskiktskromatografi

Pdf: Analysera gifter, droger och läkemedel med högupplösande vätskekromatografi (HPLC)

Film: Analysera gifter, droger och läkemedel med högupplösande vätskekromatografi (HPLC)

Pdf: Analysera gifter, droger och läkemedel med gaskromatografi (GC)

Film: Analysera gifter, droger och läkemedel med gaskromatografi (GC)

Bestäm gift- och drogkoncentrationen med hjälp av UV/Vis-spektrofotometri

Pdf: Bestäm koncentrationen av ett ämne med UV/Vis-spektrofotmetri

Film: Bestäm koncentrationen av ett ämne med UV-Vis-spektrofotmetri

 

Uppgifter att lösa

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>