Del 4: Rörelseanalys

Inledning

I denna del ska ni lära er hur man genomför rörelseanalyser av olika styrkeövningar (eller av andra rörelser). Denna del bygger på övriga delar. I de tidigare delarna har ni lärt er namnet på olika leder, olika typ er av ledrörelser, namnet på olika muskler och vart musklerna är belägna och vilka olika funktioner musklerna har. Genom att genomföra rörelseanalyserna i denna del så får ni se om ni har förstått hur allt hänger ihop (helheten). Här nedan finns 2 övningsdokument med olika rörelser som ni ska genomföra rörelseanalyser på.

Rörelseanalys

Rörelseanalys – uppgift 1

Rörelseanalys – uppgift 2