Del 2: Skelettmuskler – ursprung, fäste och funktion

Inledning

I den här delen får du lära dig kroppens viktigaste skelettmuskler och hur dessa fungerar. Du får lära dig musklernas latinska namn och deras ursprung, fäste och funktion. Vidare får du lära dig olika läges- och rörelsebegrepp som är viktiga att kunna när man ska beskriva hur musklerna fungerar.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del 
Matris NS, block 1, del 2

PDF: Matris – NS, block 1, del 2


Läges- och rörelsebegrepp

PDF: Anatomiska läges- och rörelsebegrepp


Kroppens skelettmuskler

PDF: Kroppens skelettmuskler


Övningsuppgifter

Arbetshäfte – Kroppens skelettmuskler

Övning – Anatomiska rörelsebegrepp


Självrättande prov

Läges- och rörelseuttryck

Kroppens skelettmuskler

Skelettmusklernas funktion