Del 4: Introduktion till kemiska reaktioner och reaktionsformler

Inledning 

I denna del kommer jag förklara vad exoterma och endoterma reaktioner innebär och jag går även igenom hur du skriver och balanserar reaktionsformler, vilket är grunden för att senare kunna utföra beräkningar på kemiska reaktioner.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Exoterma och endoterma reaktioner 
(OBS: INGEN FILM INSPELAD) 

PDF: Exoterma och endoterma reaktioner 


Att skriva och balansera reaktionsformler

PDF: Att skriva och balansera reaktionsformler


Uppgifter att lösa

Uppgifter: Introduktion till reaktioner och reaktionsformler

Facit: Introduktion till reaktioner och reaktionsformler


Självrättande tester

Test: Exoterma och endoterma reaktioner

Test: Balansera reaktionsformler