Repetition block 3

Inledning

På denna sida kan du hitta det viktigaste inför provet på block 3. Du hittar bl.a. matriser med det du ska kunna från varje del, 2 nivåmatriser, en sammanfattning med de viktigaste slidsen från mina ppt/filmer, kortfilmer, uppgifter med facit och en rad självrättande tester.


Alla matriser till block 3

Matriserna visar vad du ska kunna från block 3. Ladda gärna ner matriserna och markera allt du kan bra med grön färg, allt du är lite osäker på med gul färg och det du inte kan alls med röd färg. Plugga sedan lite extra på allt som är gult- resp. rödmarkerat!

Matris del 1

Matris del 2

Matris del 3

Matris del 4

Matris – nivå 1

Matris – nivå 2


Sammanfattning

Kemi 1 – Sammanfattning block 3


Uppgifter att lösa

Uppgifter: Introduktion till kemiska beräkningar

Facit: Introduktion till kemiska beräkningar

Uppgifter: Beräkna substansmängd, massa, koncentration och volym

Facit: Beräkna substansmängd, massa, koncentration och volym

Uppgifter: Beräkningar på kemiska reaktioner

Facit: Beräkningar på kemiska reaktioner

Uppgifter: Bereda och späda lösningar

Facit: Bereda och späda lösningar


Självrättande tester

Test: Beräkningar – Enhetsomvandlingar

Test: Beräkningar – Molekyl- och formelmassa

Test: Beräkningar – Masshalt, volymhalt och densitet

Test: Substansmängd, molmassa och massa

Test: Koncentration, substansmängd och volym

Test: Beräkna massa, koncentration och volym genom att kombinera 2 formler

Test: Molförhållanden

Test: Beräkningar på kemiska reaktioner

Test: Bereda och späda lösningar

Test: Kemiska beräkningar (test på hela block 3)