Repetition block 2

Inledning

På denna sida kan du hitta det viktigaste inför provet på block 3. Du hittar bl.a. matriser med det du ska kunna från varje del, 2 nivåmatriser, en sammanfattning med de viktigaste slidsen från mina ppt/filmer, kortfilmer, uppgifter med facit och en rad självrättande tester.


Alla matriser till block 2

Matriserna visar vad du ska kunna från block 2. Ladda gärna ner matriserna och markera allt du kan bra med grön färg, allt du är lite osäker på med gul färg och det du inte kan alls med röd färg. Plugga sedan lite extra på allt som är gult- resp. rödmarkerat!

Matris del 1

Matris del 2

Matris del 3

Matris – nivå 1

Matris – nivå 2


Sammanfattning

Kemi 1 – Sammanfattning block 2


Kortfilmer

Del 1:

Kortfilm: Olika typer av kovalenta bindningar

Kortfilm: Elektronegativitet

Del 2:

Kortfilm: Jonföreningar och  jonbindningar

Kortfilm: Jonföreningarnas egenskaper

Kortfilm: Jonföreningarnas namn och kemiska beteckning

Del 3:

Kortfilm – Dipoler och dipol-dipolbindningar

Kortfilm – van der Waalsbindningar

Kortfilm – Vätebindningar och Hydro-FON-regeln


Fråga kemiläraren

Här nedanför har du länkar till olika kortfilmer i kemi som tar upp specifika frågor kopplat till det här blocket. Om du funderar på en särskild fråga så kanske du kan hitta svaret i någon av dessa filmer.

Fråga kemiläraren: Vad är en elektronformel resp. strukturformel?

Fråga kemiläraren: Vad menas med olika typer av kovalenta bindningar?

Fråga kemiläraren: Vad är skillnaden mellan jonföreningar och molekylföreningar?

Fråga kemiläraren: Hur skriver man den kemiska beteckningen på olika salter?

Fråga kemiläraren: Vad menas med joniseringsenergi?

Fråga kemiläraren: Varför är metaller mer formbara än jonföreningar/salter?

Fråga kemiläraren: Varför löser sig många salter i vatten?

Fråga kemiläraren: På vilka olika sätt kan man framställa salter?


Självrättande tester

Test: Introduktion till kemiska bindningar

Test: Kovalenta bindningar och elektronegativitet

Test: Metaller och metallbindningar

Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 1

Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 2

Test: Dipoler och dipol-dipolbindningar

Test: van der Waalsbindningar

Test: Vätebindningar och Hydro-FON-regeln

Test: Intermolekylära bindningar (alla tre ovanstående)

Test: Kokpunkter

Test: Kemiska bindningar (test på hela block 2)


Flashcards

Flashcards: Kovalenta bindningar och elektronegativitet

Flashcards: Jonföreningar och jonbindningar – del 1

Flashcards: Jonföreningar och jonbindningar – del 2

Flashcards: Intermolekylära bindningar