Del 3: Isomeri och egenskaper hos organiska föreningar

Inledning 

I denna del kommer du få lära dig olika typer av isomeri, samt vad som påverkar kopunkten och lösligheten hos olika organiska föreningar. För att förstå varför vissa ämnen löser sig i t.ex. vatten och varför vissa ämnen inte gör det så kommer jag även gå in på vad som menas med polära och opolära ämnen samt lösningsmedel.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 2, block 1, del 3


Organiska föreningar del 8 – Struktur- och stereoisomeri

PDF: Organiska föreningar del 8 – Struktur- och stereoisomerer


Organiska föreningar del 9 – Polaritet, löslighet och lösningsmedel

PDF: Organiska föreningar del 9 – Polaritet, löslighet och lösningsmedel


Organiska föreningar del 10 – Vad påverkar ett ämnes kokpunkt resp. smältpunkt?

PDF: Organiska föreningar del 10 – Vad påverkar ett ämnes kokpunkt resp. smältpunkt?


Artiklar om neurosedynskandalen

Succén som slog fel

Allt började med Neurosedynkatastrofen

En andra chans för talidomid

Första ursäkten till offren – 50 år efter Neurosedynskandalen


Kortfilmer 

Här nedanför har du länkar till olika kortfilmer i kemi som tar upp det viktigaste som hör till den här delen. Om du vill lära dig mycket mer och siktar på ett högre betyg så bör du dock även se de längre filmerna.

Kortfilm: Organiska föreningar del 8

Kortfilm: Organiska föreningar del 9

Kortfilm: Organiska föreningar del 10


Uppgifter att lösa

Uppgifter: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Facit: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Digital övning: Isomeri


Självrättande tester

Test: Struktur- och stereoisomerer

Test: Polära och opolära ämnen

Test: Kokpunkter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *