Del 1: Bered och späd lösningar

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för tillvägagångssättet vid beredning (blandning/tillverkning) av en lösning med en bestämd koncentration. Jag kommer även redogöra för spädning av lösningar inkl. tillvägagångssättet vid beredning av en spädningsserie. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Bered en lösning Pdf: Bered en lösning med en bestämd koncentration Film: Bered en lösning med en bestämd koncentration https://www.youtube.com/watch?v=x5awNP64GKY Späd ...
More

Del 2: Bestäm koncentrationen

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur vi kan bestämma koncentrationen av olika ämnen (gifter, droger, läkemedel etc.) med hjälp av två vanliga analytiska metoder; titrering resp. UV/Vis-spektrofotometri. Men innan metoderna presenteras kommer en redogörelse över koncentrationsbegreppet. Vad innebär hög resp. låg koncentration och hur kan koncentrationen beräknas? Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Beräkna koncentrationen Pdf: Beräkna koncentrationen Fi...
More

Del 3: Buffertlösningar

Inledning  I denna del kommer kommer jag förklara vad en buffertlösning (buffert) egentligen är och hur vi kan gå tillväga om vi vill bereda en buffertlösning med ett specifikt pH-värde. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Vad är en buffertlösning? Pdf: Vad är en buffertlösning? Film: Vad är en buffertlösning? Bered en buffertlösning  Pdf: Bered en buffertlösning Film: Bered en buffertlösning Uppgifter Facit till uppgifterna
More