Del 1: Atomens uppbyggnad och materia

Inledning 

I denna första del i block 1 får du information om hur atommodellen har utvecklats genom tiderna och hur den ser ut idag, du får lära dig om elektronkonfiguration, ädelgasstruktur och indelningen av materia. Förmodligen (eller förhoppningsvis!) känner du igen det mesta från grundskolan.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 1, del 1

Atommodellens historia och atomens uppbyggnad

Film: Atommodellens historia och atomens uppbyggnad

PDF: Atommodellens historia och atomens uppbyggnad

Elektronkonfiguration och ädelgasstruktur 

Film: Elektronkonfiguration och ädelgasstruktur

PDF: Elektronkonfiguration och ädelgasstruktur

Materia och aggregationsformer

Film: Materia och aggregationsformer

PDF: Materia och aggregationsformer

Kortfilmer

Här nedanför har du länkar till olika kortfilmer i kemi som tar upp det viktigaste som hör till den här delen. Om du vill lära dig mycket mer och siktar på ett högre betyg så bör du dock även se de längre filmerna.

Kortfilm: Atommodellens historia och atomens uppbyggnad

Kortfilm: Elektronkonfiguration och ädelgasstruktur 

Kortfilm: Materia och aggregationsformer

Övriga youtubefilmer (av andra personer)

Nils Bohr

Rutherford upptäckt av atomkärnan

Chemistry Science: Protons, Electrons & Neutrons Discovery

Uppgifter att lösa


Uppgifter: Kemi 1, block 1, del 1

Facit till uppgifterna

Kod till självrättande prov

Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet:

Atommodellen och materia: 19YMR-XD2UD