Del 2: Mer om organiska föreningar

Inledning 

I denna del kommer du få lära dig lite fler organiska föreningar och hur man ritar och namnger dessa. Du kommer även få lära dig olika typer av isomeri som förekommer hos olika organiska föreningar samt vad som påverkar kopunkten och lösligheten hos olika organiska föreningar. För att förstå varför vissa ämnen löser sig i t.ex. vatten och varför vissa ämnen inte gör det så kommer vi även gå in på vad som menas med polära och opolära ämnen och lösningsmedel.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del
Skärmavbild 2019-02-17 kl. 20.50.29

 PDF: Matris block 3, del 2


Organiska föreningar del 6 – Rita och namnge etrar, aldehyder, ketoner, tioler och disulfider

PDF: Organiska föreningar del 6 – Rita och namnge etrar, aldehyder, ketoner, tioler och disulfider


Organiska föreningar del 7 – Rita och namnge fenoler, nitroföreningar och aminer

PDF: Organiska föreningar del 7 – Rita och namnge fenoler, nitroföreningar och aminer


Organiska föreningar del 8 – Struktur- och stereoisomeri

PDF: Organiska föreningar del 8 – Struktur- och stereoisomererOrganiska föreningar del 9 – Polaritet, löslighet och lösningsmedel

PDF: Organiska föreningar del 9 – Polaritet, löslighet och lösningsmedel


Organiska föreningar del 10 – Vad påverkar ett ämnes kokpunkt resp. smältpunkt?

PDF: Organiska föreningar del 10 – Vad påverkar ett ämnes kokpunkt resp. smältpunkt?


Artiklar om neurosedynskandalen

Succén som slog fel

Allt började med Neurosedynkatastrofen

En andra chans för talidomid

Första ursäkten till offren – 50 år efter Neurosedynskandalen


Kortfilmer 

Här nedanför har du länkar till olika kortfilmer i kemi som tar upp det viktigaste som hör till den här delen. Om du vill lära dig mycket mer och siktar på ett högre betyg så bör du dock även se de längre filmerna.

Kortfilm: Organiska föreningar del 6

Kortfilm: Organiska föreningar del 7

Kortfilm: Organiska föreningar del 8

Kortfilm: Organiska föreningar del 9

Kortfilm: Organiska föreningar del 10


Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler och aminer

Facit: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler och aminer

Uppgifter: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Facit: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Digital övning: Isomeri


Självrättande tester

Test: Namnge aldehyder och ketoner

Test: Namnge etrar, tioler och disulfider

Test: Namnge fenoler och nitroföreningar

Test: Skilj på fenoler och alkoholer

Test: Namnge och känn igen olika typer av aminer

Test: Vilken är ämnesgruppen (nivå 2)?

Test: Aldehyder, ketoner, etrar, tioler, disulfider, fenoler, aminer och nitroföreningar

Test: Stort test på ”alla” organiska föreningar (både från del 1 och del 2)

Test: Struktur- och stereoisomerer

Test: Polära och opolära ämnen

Test: Kokpunkter