Repetition – Kemi 1, block 1

Inledning

På denna sida kan du hitta det viktigaste inför provet på block 1. Du hittar bl.a. alla matriser, en sammanfattning, en mindmap, kortfilmer och självrättande tester.

Alla matriser till block 1

Matriserna visar vad du ska kunna från block 1. Ladda gärna ner matriserna och markera allt du kan bra med grön färg, allt du är lite osäker på med gul färg och det du inte kan alls med röd färg. Plugga sedan lite extra på allt som är gult- resp. rödmarkerat!

Matris del 1

Matris del 2

Matris del 3

Matris del 4


Sammanfattning och mindmap

Kemi 1: Sammanfattning block 1

Kemi 1: Mindmap block 1


Kortfilmer

Del 1:

Kortfilm: Atommodellens historia och atomens uppbyggnad

Kortfilm: Elektronkonfiguration och ädelgasstruktur 

Kortfilm: Materia och aggregationsformer

Del 2:

Ingen kortfilm på denna del.

Del 3:

Kortfilm: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Kortfilm: Introduktion till det periodiska systemet

Kortfilm: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Del 4:

Kortfilm: Exoterma och endoterma reaktioner


Fråga kemiläraren

Här nedanför har du länkar till olika kortfilmer i kemi som tar upp specifika frågor kopplat till det här blocket. Om du funderar på en särskild fråga så kanske du kan hitta svaret i någon av dessa filmer.

Fråga kemiläraren: Vad är skillnaden mellan grundämnen och olika typer av kemiska föreningar?

Fråga kemiläraren – Vad menas med atomnummer, neutrontal och masstal?

Fråga kemiläraren: Vad menas med radioaktiva isotoper?

Fråga kemiläraren – Vad innebär betasönderfall och betastrålning?

Fråga kemiläraren – Vad menas med joniserande strålning?


Självrättande tester

Test: Atomens uppbyggnad

Test: Indelning av materia

Test: Aggregationsformer och fasövergångar

Test: Grundläggande laborationsutrustning

Test: Säkerhet vid laborationer

Test: Säkerhet vid laborationer – Farosymboler

Test: Introduktion till det periodiska systemet

Test: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Test: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Test: Exoterma och endoterma reaktioner

Test: Balansera reaktionsformler

Test: Kemi 1, block 1 (ett test på hela blocket)